PN-EN 50055:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 5 procent (V/V) metanu w powietrzu

Zakres

Podano wymagania dotyczące przenośnych transportowalnych i stacjonarnych przyrządów i ich części grupy I służących do wykrywania i pomiaru stężeń objętościowych metanu o zakresie pomiarowym od 0 procent (V/V) do najwyżej 5 procent (V/V) w atmosferze kopalnianej i przeznaczonych do stosowania w kopalniach metanowych, spełniających wymagania ogólne i metody badań podane w normie PN-EN 50054+A1. Określono wymagania szczegółowe: dla krzywej kalibracyjnej, badania dryftu, dla alarmu, temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, obwodu zasysania próby gazowej, położenia przyrządu, drgania, badania na spadek swobodny, czasu nagrzewania, czasu odpowiedzi, minimalnego czasu pomiaru, wysokiego stężenia gazu, pojemności baterii, zmiany parametrów zasilania, przerwy zasilania energią, przepięcia chwilowego i skoków napięcia, połączenia sondy próbkującej, pyłu, trucizn i innych gazów oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50055:1997 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy I o zakresie pomiarowym do 5 procent (V/V) metanu w powietrzu
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 09-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50055:1991 [IDT], EN 50055:1991/A1:1995 [IDT]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-2:2004 - wersja polska