PN-EN 4612-002:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 002: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki kabli i przewodów elektrycznych z osłoną przeznaczoną do nadruku laserem UV, z ocynowanym przewodnikiem miedzianym, z rodziny usieciowanego kopolimeru etylenu tetrafluoroetylenu - (XLETFE) do stosowania w pokładowych instalacjach elektrycznych statków powietrznych, pracujących w temperaturze pomiędzy -65 °C a 135°C przy wartościach skutecznych 600 V rms na poziomie morza. Ten system izolacji jest używany w zastosowaniach lotniczych i kosmonautycznych używających 115 V (fazowego) 400-Hz prądu przemiennego i 28 V prądu stałego. Odpowiedzialność za weryfikację przydatności kabli i przewodów do zastosowania w innych instalacjach elektrycznych ponosi użytkownik.
Te kable i przewody z płaszczem są odpowiednie do stosowania w kadłubie statku powietrznego bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia jeśli zastosowano osłonę. Jeśli osłona jest ściągnięta może wystąpić potrzeba dodatkowego zabezpieczenia żyły. W przypadku konfliktu między wymaganiami niniejszej normy a wymaganiami innych dokumentów powołanych, pierwszeństwo mają wymagania zawarte w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4612-002:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 002: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-12-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4612-002:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4612-002:2011 - wersja angielska
ICS 49.060