PN-EN 26461-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) -- Część 2: Metoda filtracji membranowej

Zakres

Opisano metodę mającą zastosowanie do wszystkich rodzajów wód, z wyjątkiem takich, które zawierają dużą ilość cząstek materiałów skłonnych do osadzania się na filtrze membranowym. Metoda składa się z kilku etapów, od selekcji przy zastosowaniu ogrzewania w celu zniszczenia bakterii wegetatywnych do filtracji próbki przez filtr membranowy o odpowiedniej średnicy porów (0,2 mikrom) w celu osadzania przetrwalników na filtrze lub w nim. Filtr umieszcza się w selektywnym podłożu hodowlanym, następnie po inkubacji liczone są czarne kolonie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 26461-2:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) -- Część 2: Metoda filtracji membranowej
Data publikacji 16-07-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 26461-2:1993 [IDT], ISO 6461-2:1986 [IDT]
Zastępuje PN-C-04615-11:1977 - wersja polska
ICS 07.100.20