PN-EN 26461-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) -- Część 1: Metoda namnażania w podłożu płynnym

Zakres

Opisano metodę mającą zastosowanie do wszystkich rodzajów wód, łącznie z wodą mętną. Metoda składa się z kilku etapów, od selekcji przy zastosowaniu ogrzewania w celu zniszczenia bakterii wegetatywnych do oznaczania w wyniku wprowadzenia odpowiednich objętości próbki do podłoża i inkubacji w temperaturze 37 stopni C +- 1 stopień C w warunkach beztlenowych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 26461-1:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) -- Część 1: Metoda namnażania w podłożu płynnym
Data publikacji 16-07-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 26461-1:1993 [IDT], ISO 6461-1:1986 [IDT]
Zastępuje PN-C-04615-12:1979 - wersja polska
ICS 07.100.20