PN-EN 1999-1-4:2012 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno

Zakres

(1)P W EN 1999-1-4 podano wymagania projektowe dla konstrukcji z profilowanych na zimno trapezowych blach aluminiowych wykonywanych, w procesach walcowania na zimno lub gięcia, z cienkich blach lub taśm gorąco- lub zimnowalcowanych. Wykonawstwo konstrukcji z blach profilowanych na zimno jest przedmiotem EN 1090-3. UWAGA Reguły podane w tej części stanowią uzupełnienie pozostałych części EN 1999-1. (2) Podano również metody projektowania szkieletów współpracujących z poszyciem z blach aluminiowych traktowanych jako tarcze konstrukcyjne. (3) Niniejsza część nie ma zastosowania do profilowanych na zimno aluminiowych kształtowników o przekroju otwartym (ceowych, zetowych itp.) ani spawanych kształtowników rurowych okrągłych i prostokątnych. (4) W EN 1999-1-4 podano metody projektowania oparte na obliczeniach, jak również metody projektowania wspomagane badaniami. Metody obliczeniowe zachowują ważność wyłącznie w określonych zakresach właściwości materiałowych i proporcji geometrycznych, dla których zebrano wystarczające doświadczenie i dane eksperymentalne. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku projektowania wspomaganego badaniami. (5) W EN 1999-1-4 nie uwzględniono układów obciążeń występujących podczas wykonywania i zabiegów utrzymania konstrukcji

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1999-1-4:2012 - wersja polska
Tytuł Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno
Data publikacji 15-05-2012
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1999-1-4:2007 [IDT], EN 1999-1-4:2007/AC:2009 [IDT], EN 1999-1-4:2007/A1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1999-1-4:2007 - wersja angielska, PN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 1999-1-4:2007/AC:2010 - wersja angielska
ICS 91.010.30, 91.080.17