PN-EN 1999-1-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne

Zakres

Podano ogólne reguły projektowania konstrukcji wykonywanych z plastycznych stopów aluminium oraz, w ograniczonym zakresie, wytyczne projektowania konstrukcji z odlewniczych stopów aluminium. Norma obejmuje wymagania dotyczące nośności, użytkowalności, trwałości i odporności ogniowej, zgodnie z zasadami EN 1990

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1999-1-1:2011/Ap1:2014-12P
View FilePN-EN 1999-1-1:2011/Ap2:2023-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1999-1-1:2011 - wersja polska
Tytuł Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne
Data publikacji 16-06-2011
Liczba stron 219
Grupa cenowa XE
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1999-1-1:2007 [IDT], EN 1999-1-1:2007/A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1999-1-1:2007 - wersja angielska, PN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009 - wersja angielska
ICS 91.010.30, 91.080.17
Elementy dodatkowe PN-EN 1999-1-1:2011/Ap2:2023-08P, PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05E, PN-EN 1999-1-1:2011/Ap1:2014-12P, PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05P