PN-EN 1999-1-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru

Zakres

(1) EN 1993-1-2 obejmuje obliczanie konstrukcji aluminiowych ze względu na wyjątkową sytuację projektową, jaką jest pożar, i powinna być stosowana w powiązaniu z EN 1999-1-1 i EN 1991-1-2. EN 1999-1-2 zawiera wyłącznie reguły różne lub dodatkowe w stosunku do reguł projektowania przy normalnej temperaturze otoczenia.
(2) EN 1999-1-2 obejmuje jedynie bierne metody zabezpieczeń przeciwpożarowych. Metody czynne nie wchodzą w jej zakres.
(3) EN 1999-1-2 ma zastosowanie do konstrukcji aluminiowych, wobec których wymaga się zachowania w warunkach pożaru funkcji nośnej w celu uniknięcia przedwczesnego zawalenia się obiektu.
UWAGA Niniejsza część nie uwzględnia reguł dotyczących przegród przeciwpożarowych.
(4) EN 1999-1-2 obejmuje zasady i reguły obliczania konstrukcji ze względu na specyficzne wymagania dotyczące funkcji nośnej oraz właściwości użytkowych konstrukcji w warunkach pożaru.
(5) EN 1999-1-2 ma zastosowanie do konstrukcji lub części konstrukcji, które są objęte postanowieniami normy EN 1999-1-1 i według niej projektowane.
(6) Właściwości aluminium określone w Części 1-2 EN 1999 mają zastosowanie do następujących stopów:
EN AW-3004 – H34 EN AW-5083 – O oraz H12 EN AW-6063 – T5 orazT6
EN AW-5005 – O oraz H34 EN AW-5454 – O oraz H34 EN AW-6082 – T4 orazT6
EN AW-5052 – H34 EN AW-6061 – T6
(7) Metody podane w EN 1999-1-2 można również stosować w przypadku innych stopów/odmian ujętych w EN 1999-1-1, o ile dostępne są wiarygodne charakterystyki materiału w podwyższonych temperaturach, lub gdy stosuje się uproszczone założenia obliczeniowe wg 3.2.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1999-1-2:2007 - wersja polska
Tytuł Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru
Data publikacji 19-11-2013
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1999-1-2:2007 [IDT]
ICS 91.010.30, 91.080.17
Elementy dodatkowe PN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009P