PN-EN 1998-3:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków

Zakres

Podano kryteria oceny zachowania się istniejących budynków poddanych oddziaływaniom sejsmicznym, sposób podejścia przy ustalaniu niezbędnych wzmocnień i kryteria projektowania rewaloryzacji (tj. koncepcję ogólną, analizę rewaloryzowanej konstrukcji po wykonanym wzmocnieniu, wymiarowanie nowych części konstrukcji i ich połączenia z konstrukcją istniejącą)

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1998-3:2005/AC:2014-09E
View FilePN-EN 1998-3:2005/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1998-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1998-3:2005 [IDT]
ICS 91.120.25, 91.010.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1998-3:2005/AC:2014-09E, PN-EN 1998-3:2005/AC:2010E