PN-EN 1998-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków

Zakres

Norma dotyczy projektowania budynków i budowli inżynierskich na terenach sejsmicznych. Składa się z 10 rozdziałów, z których rozdział 2 zawiera podstawowe wymagania i kryteria oceny odnoszące się do budynków i budowli inżynierskich, rozdział 3 podaje reguły dotyczące określania oddziaływań sejsmicznych, rozdział 4 zawiera ogólne reguły projektowania budynków, rozdziały 5 do 9 zawierają szczegółowe reguły dotyczące konstrukcji budynków z betonu, stali, zespolonych stalowo-betonowych, drewnianych i murowych. Rozdział 10 zawiera wymagania podstawowe dotyczące projektowania fundamentów. Załączniki informacyjne A i B dotyczą sprężystego spektrum odpowiedzi przemieszczeniowej i wyznaczania końcowych przemieszczeń w przypadku poza sprężystego modelu (ciągliwego) zachowania się konstrukcji, a załącznik C - projektowania konstrukcji tworzonych przez płyty zespolone ze stalowymi belkami w ustrojach ramowych z węzłami przenoszącymi momenty

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1998-1:2005/AC:2009E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1998-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym -- Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków
Data publikacji 15-03-2005
Liczba stron 229
Grupa cenowa XE
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Wprowadza EN 1998-1:2004 [IDT]
ICS 91.120.25
Elementy dodatkowe PN-EN 1998-1:2005/AC:2009E, PN-EN 1998-1:2005/A1:2014-01E