PN-EN 1947:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Węże pożarnicze -- Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań półsztywnych węży stosowanych w samochodach pożarniczych i przyczepach pompowych. Węże należy stosować przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 MPa dla węży do normalnego ciśnienia (kategoria I) oraz 4,0 MPa dla węży do wysokiego ciśnienia (kategoria II). Ponadto podano podział węży na typy i klasy (patrz Rozdział 4).
Norma odnosi się do węży tłocznych stosowanych do celów pożarowych wykorzystywanych w minimalnej temperaturze otoczenia -20 ºC.
UWAGA 1 Węże wykorzystywane w temperaturach niższych niż -20 ºC mogą być dostarczone zgodnie z umową pomiędzy producentem a zamawiającym.
Podano również wymagania dla zestawów węży (patrz Rozdział 8), kompletowanych przez producenta.
UWAGA 2 Wszystkie wartości ciśnienia podawane są w megapaskalach. 1 MPa = 10 bar.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1947:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1947:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1947+A1:2007 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.040.70