PN-EN 14865-2+A2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h

Zakres

Podano metodę badania i kryteria oceny stabilności mechanicznej smarów przeznaczonych do smarowania łożysk maźnic kolejowych i eksploatacji w trudnych warunkach Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej normy z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14865-2+A2:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/h
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14865-2:2006+A2:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14865-2+A1:2009 - wersja angielska
ICS 45.040, 75.100