PN-EN 1936:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości

Zakres

Podano metodę oznaczania gęstości, gęstości objętościowej oraz otwartej i całkowitej porowatości kamienia naturalnego, polegającą na podciśnieniowym nasiąkaniu zanurzonych sproszkowanych próbek. Podano definicje: gęstości objętościowej, objętości, objętości części stałej, gęstości, porowatości otwartej, porowatości całkowitej. Opisano aparaturę oraz przygotowanie próbek do badania, przedstawienie wyników oraz sprawozdanie z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1936:2010 - wersja polska
Tytuł Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości
Data publikacji 12-05-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1936:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1936:2007 - wersja angielska
ICS 73.020, 91.100.15