PN-EN 1936:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1936:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości

Zakres

Podano metodę oznaczania gęstości, gęstości objętościowej oraz otwartej i całkowitej porowatości kamienia naturalnego, polegającą na podciśnieniowym nasiąkaniu zanurzonych sproszkowanych próbek. Podano definicje: gęstości objętościowej, objętości, objętości części stałej, gęstości, porowatości otwartej, porowatości całkowitej. Opisano aparaturę oraz przygotowanie próbek do badania, przedstawienie wyników oraz sprawozdanie z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1936:2007 - wersja angielska
Tytuł Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości
Data publikacji 09-03-2007
Data wycofania 12-05-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1936:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1936:2001 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1936:2010 - wersja polska