PN-EN 1860-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono wymagania oraz metody badań dotyczące bezpieczeństwa, zachowania, pakowania oraz znakowania podpałek używanych do rozpalania paliw stałych w urządzeniach do grillowania. Dołączono pięć załączników normatywnych zawierających: metodę badania bezpieczeństwa użytkowania podpałki w postaci płynu zagęszczonego lub żelu, metodę określenia charakterystyki spalania podpałki, oraz metody badania opakowań podpałek

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1860-3:2005 - wersja polska
Tytuł Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 03-03-2005
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 1860-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1860-3:2004 - wersja angielska
ICS 75.160.10, 97.040.20
Elementy dodatkowe PN-EN 1860-3:2005/A1:2006P, PN-EN 1860-3:2005/A1:2006E