PN-EN 1860-3:2005/A1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1860-3:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań

Zakres

Dodano ostrzeżenia w Rozdziale 5, podpunkt d)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1860-3:2005/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 13-11-2006
Data wycofania 21-11-2023
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 1860-3:2003/A1:2006 [IDT]
ICS 75.160.10, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 1860-3:2023-11 - wersja angielska