PN-EN 1857+A1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1857+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne

Zakres

Określono właściwości materiałów, wymiary oraz wymagania eksploatacyjne, łącznie z metodami badań fabrycznie wykonanych części składowych betonowych wewnętrznych kanałów kominowych. Podano również sposób oznaczenia znakiem CE tych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1857+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne
Data publikacji 04-04-2008
Data wycofania 08-01-2009
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1857:2003+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1857:2005 - wersja polska, PN-EN 1857:2005/AC:2006 - wersja polska, PN-EN 1857:2005/AC:2007 - wersja polska
ICS 91.060.40, 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 1857+A1:2009 - wersja polska