PN-EN 1857+A1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1857:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa materiał, wymiary i wymagania eksploatacyjne łącznie z metodami badań, przemysłowo wytworzonych, betonowych kanałów spalinowych i instalacji dla budowanych wielopowłokowych kominów. Norma ta także dotyczy wielokondygnacyjnych, wzmocnionych kanałów spalinowych. Uwaga 1: Klasy w tej normie, o ile nie postanowiono inaczej, np. odporność na pożar sadzy, nie odwołują się do warunków opisanych w paragrafie 3.2 Dyrektywy 89/106/EC, tylko powinny być traktowane jako techniczne klasy w rozumieniu zapisów Przewodnika Komisji Pismo E pt. "Poziomy i klasy w Dyrektywie Wyroby Budowlane". Uwaga 2: Jakiekolwiek odniesienie do nazwy kanał spalinowy oznacza zarówno kanał spalinowy jak i ich wyposażenie z wyjątkiem wymienionych gdzie indziej. Nowelizacja wprowadza pojęcie odporności na przemienne zamarzanie i odmarzanie jako cechę podstawową

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1857+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne
Data publikacji 08-01-2009
Data wycofania 31-10-2010
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1857:2003+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1857+A1:2008 - wersja angielska
ICS 91.060.40, 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 1857:2010 - wersja angielska, PN-EN 1857:2010 - wersja polska