PN-EN 1857:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1857+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne

Zakres

Określono właściwości materiałów, wymiary oraz wymagania eksploatacyjne, łącznie z metodami badań fabrycznie wykonanych części składowych betonowych wewnętrznych kanałów kominowych. Podano również sposób oznaczenia znakiem CE tych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1857:2005/AC:2006P
View FilePN-EN 1857:2005/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1857:2005 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Części składowe -- Betonowe kanały wewnętrzne
Data publikacji 19-08-2005
Data wycofania 30-08-2008
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1857:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1857:2004 - wersja angielska
ICS 91.060.40, 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 1857+A1:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1857:2005/AC:2006P, PN-EN 1857:2005/AC:2007P