PN-EN 1808:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących -- Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa -- Badania i próby

Zakres

1.1 Zastosowanie
W niniejszej normie określono wymagania, metodykę prób, znakowanie i informacje jakie są dostarczane przez producenta/dostawcę podestów ruchomych wiszących (SAE).
Norma dotyczy wyposażenia stałego, jak i tymczasowego, z napędem mechanicznym lub ręcznym zdefiniowanego w Rozdziale 3.
Wymagania niniejszej normy uwzględniają szyny, torowiska i inne systemy podparcia oraz wszystkie towarzyszące obciążenia i zamocowania do konstrukcji budynku, od których zależy integralność i bezpieczeństwo SAE.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do podestów ruchomych wiszących, które były wyprodukowane przed datą jej publikacja jako EN.
1.2. Zagrożenia
Niniejsza Norma Europejska dotyczy istotnych zagrożeń odnoszące się do SAE gdy są użytkowane zgodnie z wymaganiami i przeznaczeniem jakie przewidział producent (patrz Rozdział 4). Niniejsza Norma Europejska określa odpowiednie środki techniczne w celu eliminowania i zmniejszania ryzyk wynikających z istotnych zagrożeń.
1.3. Wyłączenia
Norma nie dotyczy następujących przypadków:
a) pracy w ciężkich i specjalnych warunkach (np. w skrajnych warunkach środowiskowych, środowisko korozyjne, silne pola magnetyczne);
b) pracy podlegającej specjalnym przepisom (np. w atmosferach potencjalnie wybuchowych, przy napowietrznych liniach elektrycznych);
c) transportu osób między określonymi poziomami;
d) przemieszczania ładunków, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. roztopione metale, kwasy/zasady, materiały radioaktywne);
e) platform roboczych zawieszonych na dźwignicach;
f) środków dostępu do silosów;
g) SAE wykorzystujące łańcuchy do bezpośredniego zawieszenia platformy;
h) SAE wykorzystujące liny włókienne do zawieszenia platformy;
i) SAE przeznaczone do użytkowania pod ziemią;
j) SAE przeznaczone do użytkowania w szybach;
k) SAE bezpośrednio zasilane przez silniki spalinowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1808:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących -- Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa -- Badania i próby
Data publikacji 12-05-2015
Liczba stron 133
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 1808:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1808+A1:2010 - wersja francuska, PN-EN 1808+A1:2010 - wersja angielska
ICS 53.020.99