PN-EN 17417:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych wykonanych ze związków organicznych, w warunkach beztlenowych, w której mierzy się ilość wytworzonego azotu i dwutlenku węgla na końcu badania. Badaną substancję poddaje się działaniu inokulum pochodzącego ze zbiornika denitryfikacyjnego oczyszczalni ścieków. Badanie wykonuje się w określonych warunkach laboratoryjnych. Wymagania dotyczące wykonania są ograniczone do uzyskania w badaniu wyniku liczbowego, który nie jest wykorzystywany do stanowienia bezwarunkowych wymagań, takich jak „do utylizacji w oczyszczalniach ścieków”
i podobnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17417:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia
Data publikacji 29-03-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 17417:2020 [IDT]
ICS 13.030.99, 83.080.01