PN-EN 17176-2+A1:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury

Zakres

W niniejszej części EN 17176 podano ogólne właściwości systemów przewodów rurowych o ściankach litych z orientowanego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-O) przeznaczonych do dostarczania wody oraz ciśnieniowego odwadniania, kanalizacji i nawadniania które mogą byś stosowane w gruncie lub na powierzchni, gdzie są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Określono również parametry badania dla metod badania powołanych w niniejszej części dokumentu.
W połączeniu z EN 17176-1 i EN 17176-5 ma zastosowanie do rur z PVC-O z lub bez kielicha przeznaczonych do:
a) magistrali wodociągowych i przyłączy posadowionych w gruncie,
b) naziemnego rozprowadzania wody zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz,
c) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
d) podziemnego i naziemnego, ciśnieniowego nawadniania
Ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych przeznaczonych do dostarczania wody o maksymalnie dopuszczalnym ciśnieniem (PFA) do 25 bar włącznie. Systemy przewodów rurowych zgodne z tym dokumentem są przeznaczone do przesyłania zimnej wody do 45 ˚C włącznie i w szczególności w tych zastosowaniach, gdzie szczególne wymagania użytkowe takie jak obciążenia udarowe i fluktuacje ciśnienia są stosowane. Dla temperatur pomiędzy 25 °C a 45 °C ma zastosowanie Rysunek C.1 niniejszego dokumentu. W niniejszej części EN 17176 podano zakres wielkości rur i klasy ciśnienia oraz wymagania i zalecenia dotyczące koloru.
UWAGA Nabywca lub opracowujący specyfikację jest odpowiedzialny za wybór w tym zakresie z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17176-2+A1:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do podziemnego i nadziemnego odwadniania, kanalizacji i ciśnieniowego nawadniania -- Orientowany nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-O) -- Część 2: Rury
Data publikacji 12-04-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 17176-2:2019+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 17176-2:2019-05 - wersja angielska
ICS 23.040.20