PN-EN 17087:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych -- Przygotowanie próbek badawczych z próbki laboratoryjnej do badania uwalniania i analizy składu

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do przygotowania reprezentatywnych próbek badawczych z próbki laboratoryjnej, która została pobrana w sposób określony w odpowiednich normach wyrobów oraz w CEN/TR 16220, przed badaniem uwalniania i analizy składu wyrobów.

Niniejszy dokument ma na celu określenie sekwencji operacji i obróbek, którym należy poddać próbkę laboratoryjną w celu uzyskania właściwych próbek badawczych zgodnie z konkretnymi wymaganiami określonymi w odpowiednich metodach badań i procedurach analitycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17087:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wyroby budowlane: Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych -- Przygotowanie próbek badawczych z próbki laboratoryjnej do badania uwalniania i analizy składu
Data publikacji 01-04-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 308, Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
Wprowadza EN 17087:2019 [IDT]
ICS 91.100.01