PN-EN 14964:2008 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe -- Definicje i właściwości

Zakres

Określono wymagania techniczne dotyczące produkowanych fabrycznie płaskich i profilowanych płyt (np. na bazie drewna, włóknisto-cementowe lub faliste płyty bitumiczne), które stosowane są jako spodnie warstwy w konstrukcji dachów pochyłych z pokryciami nieciągłymi (np. dachówki, łupek). Ustalono metody oceny i badania oraz kryteria systemu oceny zgodności. Niniejsza norma nie dotyczy sztywnych podłoży które mają pełnić funkcję usztywniającą i wyrobów zawierających azbest

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14964:2008 - wersja polska
Tytuł Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe -- Definicje i właściwości
Data publikacji 06-10-2008
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 14964:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14964:2007 - wersja angielska
ICS 91.060.20