PN-EN 15416-3+A1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych, inne niż fenolowe i aminowe -- Metody badań -- Część 3: Badanie odkształcenia przy pełzaniu w cyklicznych warunkach klimatycznych dla próbek ścinanych pod obciążeniem zginającym

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania odkształcenia przy pełzaniu spoin klejowych w próbkach ścinanych pod obciążeniem zginającym. Badanie jest przeznaczone dla klejów stosowanych w drewnianych konstrukcjach nośnych.

Jest odpowiednie w przypadku następujących zastosowań:

a) do oceny zgodności klejów z EN 15425 oraz EN 16254;
b) do oceny przydatności i jakości klejów do drewnianych konstrukcji nośnych;

Niniejsze badanie jest przeznaczone przede wszystkim do uzyskania danych eksploatacyjnych do klasyfikacji klejów do drewnianych konstrukcji nośnych według ich przydatności do zastosowania w określonych warunkach klimatycznych.

Niniejsza metoda nie jest przeznaczona do uzyskiwania danych do projektowania konstrukcji i niekoniecznie umożliwia ocenę właściwości sklejonych elementów podczas eksploatacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15416-3+A1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych, inne niż fenolowe i aminowe -- Metody badań -- Część 3: Badanie odkształcenia przy pełzaniu w cyklicznych warunkach klimatycznych dla próbek ścinanych pod obciążeniem zginającym
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 15416-3:2017+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15416-3:2017-02 - wersja angielska
ICS 83.180