PN-EN 16925:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalacji, zaopatrzenia w wodę i zapobiegania cofaniu się wody, uruchomienia, konserwacji i testowania przeciwpożarowych stałych instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do użytku przez osoby zainteresowane zakupem, projektowaniem, instalacją, testowaniem, kontrolą, zatwierdzaniem, obsługą i konserwacją stałych instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych, aby takie urządzenia działały zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres ich użytkowania.
Niniejszy dokument określa szczegóły konstrukcyjne budynków, które stanowią minimum niezbędne do uzyskania zadowalającego działania instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych zgodnych z tą normą.
Niniejszy dokument dotyczy wszelkich dodatków, rozszerzeń, naprawy lub innych modyfikacji instalacji tryskaczowej w budynkach mieszkalnych.
Niniejszy dokument nie uwzględnia sytuacji takich jak podpalenie, w którym pożary wywołane podpaleniem mogą pojawić się w wielu miejscach jednocześnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16925:2019-04/AC:2020-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16925:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja
Data publikacji 03-04-2019
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 16925:2018 [IDT]
ICS 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 16925:2019-04/AC:2020-06E