PN-EN 16351:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyżowo -- Wymagania

Zakres

Niniejszy dokument ustala wymagania dla właściwości następujących rodzajów drewna klejonego krzyżowo, stosowanych w budynkach i mostach:
— Typ 1: drewno klejone krzyżowo: proste lub zakrzywione, wykonane wyłącznie z drewna, bez dużych złączy klinowych;
— Typ 2: proste drewno klejone krzyżowo, wykonane wyłącznie z drewna, z dużymi złączami klinowymi;
— Typ 3: Proste drewno klejone krzyżowo, wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych, bez dużych złączy klinowych.
Niniejszy dokument obejmuje drewno klejone krzyżowo wszystkich trzech wymienionych typów:
— wyprodukowane zgodnie z tym dokumentem, który ustanawia wymagania dla:
— warunków klejenia podczas produkcji drewna klejonego krzyżowo;
— wilgotności oraz temperatury drewna, które ma zostać sklejone;
— produkcji złączy klinowych oraz spoin klejowych między warstwami;
— przeznaczone do klas użytkowania 1. I 2. wg EN 1995-1-1;
— wykonane z drewna iglastego i topoli, wymienionych w niniejszym dokumencie;
— którego warstwy mogą być wykonane z różnych gatunków;
— sklejone za pomocą klejów na bazie fenolo- lub aminoplastów, albo utwardzanych wilgocią, jednoskładnikowych klejów poliuretanowych, lub emulsyjnych klejów polimerowo-izocyjanianowych typu I zgodnie z odpowiednią normą.
— wykonane z warstw drewna o nominalnej szerokości 40 mm do 300 mm;
— zbudowane z co najmniej trzech warstw, sklejonych prostopadle (minimum z dwóch z drewna);
— które, w zależności od liczby warstw, może posiadać sąsiadujące warstwy sklejone równolegle do włókien;
— wykonane z warstw drewna sortowanego wytrzymałościowo zgodnie z EN 14081-1;
— wykonane z warstw drewna o nominalnej grubości 6 mm do 47 mm;
—wykonane z warstw drewna, które mogą zawierać klejenie krawędziowe;
— o nominalnej grubość całkowitej do 500 mm.
Następujące, dodatkowe wymagania mają zastosowanie dla prostego drewna klejonego krzyżowo, zawierającego wyłącznie warstwy drewna oraz duże złącza klinowe (Typ 2), dla:
— elementów z drewna klejonego krzyżowo, posiadających taki sam przekrój oraz układ warstw;
— elementów z drewna klejonego krzyżowo, posiadających nominalną grubość przekroju poprzecznego 51 mm do 345 mm oraz nominalną grubość zewnętrznych warstw nie mniejszą niż 17 mm;
— elementów z drewna klejonego krzyżowo zawierających wyłącznie warstwy drewna;
— płaskich elementów z drewna klejonego krzyżowo ;
— o osiach x równoległych do łączonych komponentów;
—zawierających duże złącza klinowe o długości złącza minimum 45 mm oraz kliny widoczne po obu węższych stronach komponentów;
— zawierających duże złącza klinowe, klejone za pomocą klejów na bazie fenolo- lub aminoplastów, albo utwardzanych wilgocią, jednoskładnikowych klejów poliuretanowych, należących do Typu I zgodnie z odpowiednią norm.
Następujące, dodatkowe wymagania mają zastosowanie dla prostego drewna klejonego krzyżowo, zawierającego warstwy drewna oraz z materiałów drewnopochodnych, lecz bez dużych złączy klinowych (Typ 3):
— wykonanego z materiałów drewnopochodnych do zastosowań konstrukcyjnych, wymienionych w niniejszym dokumencie;
— wykonanego z zastosowaniem jednej płyty na warstwę oraz
— posiadającego grubość 6 mm do 45 mm.
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla drewna klejonego krzyżowo niezabezpieczonego lub zabezpieczonego przed korozją biologiczną. Niniejszy dokument nie obejmuje:
— drewna klejonego krzyżowo impregnowanego ogniochronnie;
— drewna klejonego krzyżowo, produkowanego z drewna z recyklingu lub materiałów zawierających drewno z recyklingu.
Dokument określa także procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVPC) drewna klejonego krzyżowo.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16351:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyżowo -- Wymagania
Data publikacji 13-08-2021
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 16351:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16351:2015-12 - wersja angielska
ICS 79.060.10