PN-EN 16231:2012 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Metodologia benchmarkingu efektywności energetycznej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i przedstawiono rekomendacje z zakresu metodologii benchmarkingu efektywności energetycznej. Celem benchmarkingu efektywności energetycznej jest ustalenie właściwych danych i wskaźników zużycia energii - zarówno technicznych, jak i behawioralnych, ilościowych i jakościowych - do porównania wyników pomiędzy podmiotami lub w ramach analizowanych podmiotów.
Benchmarking efektywności energetycznej może być zarówno wewnętrzny (w ramach danej organizacji), jak i zewnętrzny (pomiędzy organizacjami, w tym konkurentami rynkowymi). W niniejszej normie opisano, jak ustalić granice tego, co będzie objęte benchmarkingiem, wliczając w to np. obiekty, działania, procesy, produkty, usługi i organizacje.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące kryteriów stosowanych podczas wyboru odpowiedniego poziomu szczegółowości zbierania danych, przetwarzania i dokonywania przeglądu, który jest zgodny z celem benchmarkingu.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono konkretnych wymagań związanych z wynikiem w zakresie wykorzystania energii. Wszystkie działania, związane z cyklem ciągłej poprawy (takim, jak metodologia Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) powinny zostać wykonane w ramach systemów zarządzania w organizacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16231:2012 - wersja polska
Tytuł Metodologia benchmarkingu efektywności energetycznej
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16231:2012 [IDT]
ICS 03.080.99, 13.020.20