PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR GC-MS)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę ilościowego oznaczania 17 2,3,7,8-podstawionych chlorem dibenzo-p-dioksyn, dibenzofuranów oraz dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych, uzdatnionych bioodpadach oraz glebie z zastosowaniem metod oczyszczania za pomocą chromatografii kolumnowej cieczowej i GC/HRMS.
Substancje oznaczane z zastosowaniem niniejszego dokumentu wyszczególniono w Tablicy 1.
(...)
Granica wykrywalności zależy od rodzaju próbki, kongeneru, używanego wyposażenia, jakości odczynników stosowanych do ekstrakcji oraz oczyszczania uzyskanego ekstraktu. W warunkach podanych w niniejszym dokumencie można osiągnąć lepsze granice wykrywalności niż 1 ng/kg (w przeliczeniu na suchą masę).
Niniejsza metoda jest "oparta na wydajności". Dopuszcza się zmodyfikowanie niniejszej metody, jeżeli zostaną spełnione wszystkie podane dla niniejszej metody kryteria wydajności.
UWAGA W zasadzie niniejszą metodę można również stosować dla osadów, pozostałości mineralnych oraz roślinności. Obowiązkiem użytkownika niniejszego dokumentu jest przeprowadzenie, w ich przypadku, walidacji stosowalności niniejszej metody. Dla przeprowadzenia oznaczań tak złożonych, jak oznaczanie w przypadku popiołów lotnych zaadsorbowanych przez roślinność niezbędne może być dalsze ulepszenie oczyszczania. Może to również dotyczyć osadów i pozostałości mineralnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR GC-MS)
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16190:2018 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10