PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania zawartości rtęci za pomocą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej, techniką zimnych par (CV-AFS) w ekstraktach osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów oraz gleby, uzyskanych z zastosowaniem wody królewskiej lub kwasu azotowego, zgodnie z EN 16173 lub EN 16174. Dolna granica zakresu pracy wynosi 0,003 mg/kg (w odniesieniu do suchej masy).

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16175-2:2016 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10