PN-EN 15984:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano zastosowanie analizy metodą chromatografii gazowej do oznaczania składu paliw gazowych, takich jak stosowany w rafinerii gaz opałowy. Wyniki tego oznaczania są stosowane do obliczania zawartości węgla oraz dolnej wartości opałowej.
Za pomocą tej analizy metodą chromatografii gazowej oznaczane są 23 składniki rafineryjnych gazów opałowych w stężeniach spotykanych zazwyczaj w rafineriach (dalsze szczegóły, patrz Tablica 1).
Woda nie jest analizowana. Wyniki odnoszą się do suchego gazu.
UWAGA 1 W zależności od stosowanego wyposażenia, istnieje również możliwość oznaczania wyższych węglowodorów.
UWAGA 2 Dla celów niniejszego dokumentu termin „% (V/V)” jest używany do wyrażania ułamka objętościowego (φ).
OSTRZEŻENIE ― W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Osoba stosująca niniejszy dokument jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za wcześniejsze określenie ograniczeń właściwego jego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15984:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu rafineryjnego gazu opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 20-07-2022
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15984:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15984:2017-09 - wersja angielska
ICS 75.160.30