PN-EN 15726:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych

Zakres

Niniejszeja Norma Europejska odnosi się do pomiarów niektórych parametrów komfortu cieplnego i akustycznego w pomieszczeniach z systemem rozdziału powietrza. Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do pomiarów na placu budowy lub do pomiarów laboratoryjnych w skali rzeczywistej. Niniejsza Norma Europejska odnosi się do systemów wentylacji lub klimatyzacji zaprojektowanych w celu zapewnienia warunków komfortu w budynkach. Normy nie stosuje się w przypadku systemów służących do kontroli procesów przemysłowych lub innych procesów wymagających specjalnego środowiska. UWAGA W ostatnim przypadku można odnosić się do niniejszej normy jeżeli technologia systemu jest podobna do wymienionych wyżej systemów wentylacji i klimatyzacji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15726:2011 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Rozdział powietrza -- Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych
Data publikacji 15-11-2011
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 15726:2011 [IDT]
ICS 91.140.30