PN-EN 1570-1+A1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych -- Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych podnośników stołowych do podnoszenia i/lub opuszczania ładunków i operatora (ów):
- gdzie podnośnik stołowy nie przejeżdża poza stały przystanek;
- obsługujących nie więcej niż dwa stałe przystanki.
1.2 W niniejszej Normie Europejskiej podano wszystkie znaczące zagrożenia odnoszące się podnośników stołowych, w przypadku gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi (włączając możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie) w instrukcji obsługi (patrz Rozdział 4). W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie środki techniczne w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikających ze znaczących zagrożeń.
1.3 Włączone są zarówno podnośniki stołowe stacjonarne lub przejezdne, napędzane mechanicznie i ręcznie.
1.4 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do następujących urządzeń:
— podnośników stołowych do podnoszenia ładunków, obsługujących więcej niż dwa stałe przystanki budynku, przemieszczających się w pionie z prędkością nie przekraczającą 0,15 m/s (EN 1570-2);
— podnośników stołowych do podnoszenia operatorów, obsługujących więcej niż dwa stałe przystanki budynku, przemieszczających się w pionie z prędkością nie przekraczającą 0,15 m/s (EN 1570-3);
— podnośników stołowych przemieszczających operatorów, zainstalowanych w pełnej obudowie (EN 1570-3);
— podnośników stołowych zainstalowanych na stałe i czasowo do podnoszenia operatorów, obsługujących określone poziomy budynku, przemieszczających się w pionie z prędkością przekraczającą 0,15 m/s (EN 81-1 i EN 81-2);
— podnośników stołowych do podnoszenia operatorów z mechanizmem podnoszenia wykorzystującym płaskie lub zębate pasy;
— podnośników stołowych, których prędkość przemieszczania się w pionie przekracza 0,15 m/s (o ile ich pozycja jest bezpieczna i nie przemieszczają osób)
— napędzanych mechanicznie platform podnoszących dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się (EN 81-41);
— przejezdnych podnośników stołowych do obsługi naziemnej statków powietrznych (EN 1915-2 and EN 12312-1);
— podnośników stołowych, które zostały zaprojektowane częściowo jako dźwigi zgodnie z Dyrektywą (95/16/WE);
— podnośników stołowych użytkowanych na statkach;
— podestów ruchomych przejezdnych (EN 280);
— stacjonarnych podestów ruchomych roboczych;
— podnośników pojazdów (EN 1493);
— przejezdnych podnośników stołowych użytkowanych przez straż pożarną (EN 1777);
— przejezdnych podnośników stołowych instalowanych na wózkach jezdniowych podnośnikowych i innych wózkach magazynowych;
— przejezdnych podnośników stołowych poruszających się z prędkością jazdy w poziomie większą niż 1,6 m/s;
— układnic magazynowych (EN 528);
— dźwigów teatralnych przeznaczonych do przemieszczania artystów;
— wózków jezdniowych paletowych z układem nożycowym (EN ISO 3691-5);
— podnośników stołowych wiszących.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1570-1+A1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych -- Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki
Data publikacji 25-11-2014
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 1570-1:2011+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1570-1:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 1570-1:2011 - wersja angielska
ICS 53.020.99