PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian średnich odpowiednich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano także wymagania dotyczące znakowania.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek badania kwalifikacyjne typu wyrobu zgodnie z niniejszą normą zostają unieważnione w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w składzie wyrobu, który podlegał badaniu kwalifikacyjnemu.
Niektóre środki pianotwórcze spełniające wymagania określone w niniejszej części EN 1568 mogą także spełniać wymagania określone w innych częściach, a więc mogą nadawać się do wytwarzania pian ciężkich i/lub ciężkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja polska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 17-11-2021
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-2:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 1568-2:2008/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 1568-2:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.10