PN-EN 15600-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyrobów z wermikulitu eksfoliowanego, które są stosowane do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, o temperaturze operatywnej w zakresie od -40 °C do +1050 °C. Określono wymagania dotyczące czterech typów wermikulitu eksfoliowanego zawierających mniej niż 1 % masy materiału organicznego jak określono w Załączniku C. Jest to specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem. Opisano właściwości wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaka ma być osiągnięta przez wyrób, aby wykazywał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub normach niesprzecznych. Nie objęto wyrobów izolacyjnych produkowanych fabrycznie o uformowanym kształcie i płyt wykonanych z wermikulitem ekspandowanym, ani wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji budynków. Wyroby nie są przeznaczone przede wszystkim do stosowania do izolacji od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią, czy do zastosowań pochłaniania dźwięku, chociaż mogą one ulepszać właściwości użytkowe instalacji w tym względzie, jeśli są instalowane w ich podstawowym zamierzonym zastosowaniu izolacyjnym

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15600-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej
Data publikacji 30-09-2010
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 15600-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.100.60