PN-EN 15599-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z perlitu ekspandowanego, które są stosowane do izolacji cieplnej budynków instalacji przemysłowych o temperaturze eksploatacyjnej od -270 °C do +650 °C. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące czterech typów wyrobów z perlitu ekspandowanego: kruszywa perlitowego (EPA), perlitu powlekanego (EPC), perlitu hydrofobowego (EPH) i perlitu wstępnie przygotowanego (EPM), zawierających mniej niż 1 % materiału organicznego, jak określono w Załączniku C. Niniejsza Norma Europejska stanowi specyfikację dla wyrobów izolacyjnych przed zastosowaniem. W niniejszej Normie Europejskiej opisano właściwości wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu podanej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazywał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub normach niesprzecznych. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje fabrycznie wytwarzanych wyrobów izolacyjnych w postaci kształtek i płyt z perlitu ekspandowanego i nie obejmuje wyrobów przeznaczonych do zastosowania w izolacji budynków. Wyroby objęte niniejszą normą nie są przeznaczone do zastosowania przede wszystkim do izolacji od dźwięków powietrznych i pochłaniania dźwięku pomimo, że mogą polepszać właściwości użytkowe instalacji pod tymi względami, gdy są instalowane w ich podstawowym zamierzonym zastosowaniu izolacyjnym

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15599-1:2012 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem
Data publikacji 30-07-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 15599-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15599-1:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.60