PN-EN 15501:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15501:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego (EV) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z perlitu ekspandowanego i wermikulitu eksfoliowanego produkowanych fabrycznie, które są stosowane do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych o temperaturze działania w zakresie od 0 °C do + 1 100 °C. Wyroby z perlitu ekspandowanego i wermikulitu eksfoliowanego mogą być stosowane poniżej 0 °C, ale zalecane są specjalne badania dotyczące przydatności wyrobu do zamierzonego zastosowania. Instrukcje producenta powinny być zawsze brane pod uwagę w pierwszej kolejności, we wszystkich przypadkach. Wyroby są produkowane w formie płyt, otulin, segmentów, wyrobów prefabrykowanych i wyrobów specjalnych. W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i zawarto procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania. Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską są również stosowane w systemach prefabrykowanych izolacji cieplnej i płytach zespolonych; konstrukcyjne właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie są ujęte. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaki powinien być osiągnięty przez wyrób w celu wykazania przydatności do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach prawnych lub zapytaniach ofertowych. Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła większym niż 0,6 W/(mK) w temperaturze 10 °C nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje następujących aspektów akustycznych: izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią oraz izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15501:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i wermikulitu eksfoliowanego (EV) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 03-10-2013
Data wycofania 13-04-2016
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 15501:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN 15501:2016-04 - wersja angielska