PN-EN 15553:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15553:2009 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym

Zakres

Podano metodę adsorpcji ze wskaźnikem fluorescencyjnym do oznaczania zawartości grup węglowodorów. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15553:2007 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym
Data publikacji 11-09-2007
Data wycofania 16-07-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 15553:2007 [IDT]
Zastępuje PN-C-04100:2004 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN 15553:2009 - wersja polska