PN-C-04100:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15553:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów w ciekłych produktach naftowych -- Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluoroscencyjnym (metoda FIA)

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości poszczególnych grup węglowodorów we frakcjach naftowych destylujących do temperatury 315 stopni C przy zawartości od 5 procent (V/V) do 99 procent (V/V) węglowodorów aromatycznych, od 0,3 procenta V/V) do 55 procent (V/V) olefin i od 1 procenta (V/V) do 95 procent (V/V) węglowodorów nasyconych. Podano zasadę metody, aparaturę, odczynniki i materiały, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04100:2004 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów w ciekłych produktach naftowych -- Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluoroscencyjnym (metoda FIA)
Data publikacji 23-01-2004
Data wycofania 11-09-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Zastępuje PN-C-04100:1976 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN 15553:2007 - wersja angielska