PN-EN 15459-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje metodę obliczania systemów grzewczych i innych systemów związanych z zapotrzebowaniem i zużyciem ciepła przez budynki w aspekcie ekonomicznym. W normie podano podstawowe zasady i terminologię.
Podstawowe punkty normy obejmują:
- definicje i rodzaje kosztów, które powinny być uwzględnione do obliczeń ekonomicznych możliwych oszczędności w budynkach;
- dane wymagane do określenia kosztów, które muszą być uwzględnione;
- metodę(y) obliczeń;
- przedstawianie wyników studium ekonomicznego.
Norma niniejsza stanowi część metody obliczania charakterystyki ekonomicznej oszczędności w budynkach (np. izolacji, lepszej wydajności systemów wytwarzania i rozdziału, efektywnego oświetlenia, źródeł odnawialnych, połączonego wytwarzania ciepła i energii...).
W zakresie tej części znajdują się:
- wymagane wielkości wejściowe;
- wymagane wielkości wynikowe;
- formuły obliczeniowe;
- wpływ rodzaju systemów energetycznych na charakterystykę energetyczną budynku.
UWAGA 1: Norma ta jest weryfikacją EN 15459:2007. Weryfikacja została przygotowana zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi optymalizacji kosztu. Weryfikacja obejmuje definicję kosztu zwrotu i włączenie kosztu przekonstruowania budynku. Pominięto metodę przedstawiania rocznych kosztów.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15459-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14
Data publikacji 07-07-2017
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15459-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15459:2008 - wersja angielska
ICS 91.140.10