PN-EN 15330-4:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 4: Specyfikacja podkładów amortyzujących stosowanych z darnią syntetyczną oraz mechanicznie igłowanych włókienniczych nawierzchni sportowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące wykonania i wytrzymałości dla podkładów amortyzujących stosowanych z darnią syntetyczną oraz włókienniczymi systemami nawierzchni sportowych.
W dokumencie określono także odpowiednie tolerancje wykonania dla procedur dotyczących produkcji i kontroli jakości wykonanej na miejscu.
Niniejszy dokument nie obejmuje właściwości konstrukcyjnych podkładów amortyzujących. Tam gdzie to odpowiednie, zaleca się, aby dla tych aspektów występowała zgodność z innymi Normami Europejskimi lub krajowymi wytycznymi.
UWAGA 1 Właściwości użytkowe systemów nawierzchni sportowych są podane w połączonych charakterystykach nawierzchni sportowych, wypełnień nawierzchni do gier i podkładów amortyzujących. Wybór odpowiedniej kombinacji charakterystyk jest skomplikowany, a odpowiedzialność w tym zakresie należy do projektanta nawierzchni sportowych. Istotne jest, aby wziąć to pod uwagę podczas analizy właściwości użytkowych materiału amortyzującego. Nie zaleca się, aby oczekiwać, że sam materiał amortyzujący spełni wymagania dotyczące wykonania kompletnej nawierzchni do gier jak określono w EN 15330-1, E, itp.
UWAGA 2 Niektóre rodzaje innowacyjnych podkładów amortyzujących zaprojektowane są w taki sposób, że poza wpływem na zapewnienie wymaganych sportowych właściwości użytkowych, spełniają one dodatkowe funkcje. Niektóre z tych dodatkowych funkcji, z założenia, mogą oznaczać, że pełna zgodność ze wszystkimi wymaganiami według niniejszego dokumentu nie jest odpowiednia.
UWAGA 3 Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do materiału amortyzującego. Nie zawiera zaleceń dotyczących warstwy nośnej lub projektów dla innej darni syntetycznej dla mechanicznie igłowanych włókienniczych nawierzchni sportowych.
UWAGA 4 Załącznik E (informacyjny) może być stosowany w tych krajach, w których krajowe wytyczne lub przepisy nie są dostępne. Jeśli takie krajowe wytyczne lub przepisy są dostępne, zastępują one Załącznik E.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15330-4:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 4: Specyfikacja podkładów amortyzujących stosowanych z darnią syntetyczną oraz mechanicznie igłowanych włókienniczych nawierzchni sportowych
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 15330-4:2022 [IDT]
ICS 97.220.10