PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - wersja polska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy zespołów drzwiowych lub otwieralnych okien o obramowaniu stalowym (dowolny rodzaj stali) lub aluminiowym, przeszklonych, rozwieranych lub na czopach obrotowych.
W niniejszej Normie Europejskiej określono metodologię rozszerzania zakresu zastosowania wyników badań otrzymanych z badania (badań) odporności ogniowej przeprowadzonego(-ych) zgodnie z EN 1634-1.
W zależności od zakresu odpowiedniego(-ich) badania lub badań, wybranego(-ych) spośród tych zidentyfikowanych w Rozdziale 4, rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre elementy z poniższej listy:
— klasyfikacje: szczelności ogniowej (E), szczelności ogniowej/promieniowania (EW) lub szczelności
ogniowej/izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2);
— zespoły drzwiowe i otwieralne okna;
— skrzydło (skrzydła) drzwiowe/okienne;
— przeszklenia lub panele nieprzeszklone w zespole drzwiowym I otwieralnym oknie;
— elementy okuć budowlanych;
— wykończenia dekoracyjne;
— uszczelki pęczniejące, dymoszczelne, dociskowe lub akustyczne;
— alternatywną(-e) konstrukcję(-e) mocującą(-e).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym
Data publikacji 11-12-2019
Liczba stron 122
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-5:2014+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15269-5:2014-08 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.50