PN-EN 15269-3:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska obejmuje zespoły drzwiowe rozwierane lub wahadłowe ze skrzydłami drewnianymi, drzwi przeszklone z ramami drewnianymi oraz otwieralne okna z ramami drewnianymi. Opisano metodologię rozszerzania zastosowania wyników badań otrzymanych z badania(ń) przeprowadzonego(ych) zgodnie z EN 1634-1. W zależności od sposobu przeprowadzenia badania lub badań rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre z następujących elementów: klasyfikację w zakresie szczelności ogniowej (E), szczelności ogniowej/natężenia promieniowania (EW) lub szczelności ogniowej/izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2), elementy przeszklone łącznie z panelami przeszklonymi i przeszklonymi drzwiami profilowymi, kratki wentylacyjne, płyty boczne i górne, okucia budowlane, wykończenia dekoracyjne, uszczelki pęczniejące lub przylgowe, alternatywną-(e) konstrukcję(-e) mocującą(-e)

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN 15269-3:2012 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym
Data publikacji 18-10-2012
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-3:2012 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07E