PN-EN 1523:2000 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- Metody badań

Zakres

Określono procedurę badawczą pozwalającą na klasyfikację kuloodporności okien, drzwi, żaluzji i zasłon otworów (wraz z ich wypełnieniami). Podano postanowienia dotyczące tylko postępowania w odniesieniu do ram okien, drzwi, żaluzji i zasłon, ich wypełnień i połączeń między wypełnieniami i ramami. Nie podano postanowień dotyczących badań wypełnień ze szkła. Podano definicje próbki do badań, perforacji, folii kontrolnej, skrzynki do gromadzenia odłamków, obecności lub nieobecności odłamków, powierzchni atakowanej, odległości między punktami celowania, prędkości pocisku, odległości strzelania, dokumentacji

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1523:2000 - wersja polska
Tytuł Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- Metody badań
Data publikacji 29-12-2000
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1523:1998 [IDT]
ICS 13.310, 91.060.50