PN-EN 15199-1:2021-04 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia przetworów naftowych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Norma jest stosowana do materiałów wykazujących prężność par wystarczająco niską, aby pobierać próbki w temperaturze pokojowej i o zakresie wrzenia nie mniejszym niż 100 °C. Normę stosuje się do materiałów o temperaturze początku wrzenia (IBP) powyżej 100 °C i temperaturze końca wrzenia poniżej 750 °C, na przykład, średnich destylatów i bazowych olejów smarowych.

Niniejszej metody badania nie stosuje się do analizy ropy naftowej lub przetworów naftowych zawierających składniki o niskiej masie cząsteczkowej (na przykład benzyny ciężkie, reformaty, benzyny silnikowe) lub do średnich destylatów takich jak olej napędowy i paliwo do turbinowych silników lotniczych.

Niniejsza metoda badania nie nadaje się do analizy ropy naftowej lub przetworów naftowych zawierających komponenty blendingowe, które zawierają heteroatomy (na przykład alkohole, etery, kwasy, lub estry) lub pozostałości.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenia „% (m/m)” i „% (V/V)” są stosowane, odpowiednio, do wyrażania ułamka masowego i ułamka objętościowego.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Celem niniejszego dokumentu nie jest odniesienie się do wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jego stosowaniem. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych
z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15199-1:2021-04 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe
Data publikacji 01-12-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15199-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15199-1:2009 - wersja polska
ICS 75.080