PN-EN 15195:2014-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania ilościowego oznaczania opóźnienia zapłonu paliw ze średnich destylatów, przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym. Metoda wykorzystuje komorę spalania o stałej objętości, skonstruowaną do pracy przy zapłonie samoczynnym z zastosowaniem bezpośredniego wtrysku paliwa do sprężonego powietrza, kontrolowanego określoną wielkością uzyskiwanego ciśnienia i temperatury. Do obliczania pochodnej liczby cetanowej (DCN), na podstawie pomiarów opóźnienia zapłonu, podano równanie.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do olejów napędowych, łącznie z tymi, które zawierają estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do 30 % (V/V). Niniejsza metoda ma zastosowanie także do paliw ze średnich destylatów pochodzenia nienaftowego, paliw pochodzących z piasków roponośnych, mieszanin paliw zawierających biopaliwa, olejów napędowych zawierających dodatki polepszające liczbę cetanową i olejów napędowych niskosiarkowych. Jednakże ostrzega się użytkowników stosujących niniejszą normę, zwłaszcza do niekonwencjonalnych paliw destylatowych, że związek między pochodną liczby cetanowej a zachowaniem podczas spalania w rzeczywistych silnikach nie został jeszcze w pełni poznany.

Metodę badania stosuje się również do ilościowego oznaczania charakterystyki zapłonu FAME, zwłaszcza do opóźnienia zapłonu. Jednak dostępne dane korelacji były niejednoznaczne co do precyzji równania. Zatem oznaczanie pochodnej liczby cetanowej dla paliwa FAME, znanego również jako B100, nie zostało uwzględnione przy ustalaniu precyzji przedstawionej w Rozdziale 12 2).

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono zakres opóźnienia zapłonu od 2,8 ms do 6,3 ms
(71 DCN do 34 DCN). Analizator spalania może wykonywać pomiary w zakresie krótszego,
jak i dłuższego opóźnienia zapłonu, ale w takich zakresach pomiarowych jego precyzja nie jest określona. Równanie zależności DCN dla krótszych lub dłuższych opóźnień zapłonu podano w Załączniku D.
UWAGA 1 Brak jest informacji o tym, jak DCN poza zakresem 34 do 71 odnoszą się do EN ISO 5165.
UWAGA 2 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbol „% (V/V)” oznacza ułamek objętościowy,
a „% (m/m)” oznacza ułamek masowy.
OSTRZEŻENIE  Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych
z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15195:2014-12 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości
Data publikacji 28-09-2016
Data wycofania 11-05-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15195:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15195:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska