PN-EN 15004-6:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 23

Zakres

Niniejszy dokument zawiera charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych, w odniesieniu do środka gaśniczego HFC 23. Dokument zawiera szczegóły dotyczące właściwości fizycznych, specyfikacji, użytkowania i aspektów bezpieczeństwa w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 41 barów bez doprężenia azotem i 70 barów doprężonych azotem.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-6:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 23
Data publikacji 26-03-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-6:2020 [IDT], ISO 14520-10:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 15004-6:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20