PN-EN 14908-4:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 4: Komunikacja za pośrednictwem protokołu internetowego (IP)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono transportowanie pakietów protokołu sterowania siecią (CNP) w komercyjnych systemach automatyzacji budynkowe, sterowania i zarządzania budynkami za pośrednictwem sieciowego protokołu internetowego (IP) wykorzystujących mechanizm tunelowania w którym pakiety CNP zostają obudowane pakietami IP. Ma to zastosowanie do obu węzłów CNP i routerów CNP. Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zapewnienie interoperacyjności pomiędzy różnymi urządzeniami CNP, które chcą korzystać z sieci IP do komunikacji za pomocą protokołu CNP. Główną częścią tej Normy Europejskiej jest niezależny protokół CNP transportowany poprzez sieć IP. Czytelnik jest odsyłany odpowiednio do załącznika A - informacyjnego i załącznika B - normatywnego, odpowiednio do aspektów tej specyfikacji, które są specyficzne dla EN 14908-1. Na Rysunku 1 przedstawiono możliwą konfigurację takich urządzeń CNP i podłączonych do sieci IP. Rysunek 1 przedstawia dwa typy urządzeń CNP: węzły CNP i routery CNP. Należy zauważyć, że routery pokazują możliwość przesyłania pakietów między typowymi kanałami CNP (np. skrętki lub linii zasilania) i kanał IP albo trasowania pakietów CNP między dwoma kanałami IP. W tej EN kanał IP zostanie określony w taki sposób, aby umożliwić jego stosowanie jak każdy inny kanał CNP. W powyższym schemacie, sieć IP może być uważana za jeden lub więcej kanałów IP. Niniejsza EN obejmuje tylko to w jaki sposób pakiety CNP są transportowane za pomocą kanałów IP. Nie obejmuje ona w jaki sposób pakiety CNP są kierowane między standardowymi kanałami CNP i kanałami IP. Ta specyfikacja nie jest przeznaczona dla którejkolwiek dolnej warstwy (fizycznej, MAC i warstwy łącza) ze standardowego CNP lub kanałów IP.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14908-4:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 4: Komunikacja za pośrednictwem protokołu internetowego (IP)
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-4:2008 - wersja polska
ICS 97.120, 35.240.67