PN-EN 14908-4:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14908-4:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 4: Komunikacja za pośrednictwem protokołu internetowego (IP)

Zakres

Wyszczególniono przeprowadzenie protokołu sieci sterowania (CNP) przez kanały protokołu internetowego jako dokument uzupełniający do części 1 CNP. Została przygotowana dla zapewnienia procedur za pomocą których różni dostawcy automatyki budynkowej, aparatury sterującej i systemów zarządzania budynków mogą w znormalizowany sposób dokonywać wymiany informacji. Określono możliwości komunikacyjne. Niniejsza norma powinna być stosowana przez wszystkich zaangażowanych w czynności związane z projektowaniem, produkcją, sprawdzaniem, instalowaniem i rozruchem podczas oddawania do eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14908-4:2008 - wersja polska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 4: Komunikacja za pośrednictwem protokołu internetowego (IP)
Data publikacji 02-04-2008
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-4:2006 - wersja angielska
ICS 97.120, 35.240.67
Zastąpiona przez PN-EN 14908-4:2014-06 - wersja angielska