PN-EN 14908-2:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 2: Transmisja za pomocą skrętki dwużyłowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono protokół sterowania siecią (CNP), dwuprzewodowy, skrętkowy kanał o swobodnej topologii do sieciowych systemów sterujących w komercyjnych systemach automatyzacji budynków, sterowania i zarządzania budynkami i jest on stosowany w połączeniu z EN 14908-1:2014. W kanale jest utrzymywana komunikacja na częstotliwości 78,125 kbit/s pomiędzy wieloma węzłami, z których każdy składa się z nadajnika-odbiornika, procesora protokołu, procesora aplikacji, zasilania i właściwej do tego zastosowania elektroniki. Niniejsza Norma Europejska obejmuje kompletną warstwę fizyczną (Warstwę 1 OSI) wraz z interfejsem do podwarstwy dostępu do nośników (MAC) i interfejsem do nośników. Parametry które są wyznaczane przez inne warstwy, lecz sterują działaniem warstwy fizycznej, również zostały określone.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14908-2:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 2: Transmisja za pomocą skrętki dwużyłowej
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-2:2007 - wersja polska
ICS 97.120, 35.240.67