PN-EN 14702-3:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości sedymentacyjne -- Część 3: Oznaczanie prędkości sedymentacji strefowej (ZSV)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania prędkości sedymentacji strefowej (ZSV) i punktu krytycznego. Niniejszy dokument ma zastosowanie do osadów ściekowych i zawiesin osadów ściekowych pochodzących z: sieci kanalizacyjnej deszczowej; sieci kanalizacyjnej ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków przemysłowych podobnych do ścieków miejskich (według definicji podanej w Dyrektywie 91/271/EWG); stacji uzdatniania wody. Niniejsza metoda ma również zastosowanie w przypadku osadów ściekowych i zawiesin osadów ściekowych innego pochodzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14702-3:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości sedymentacyjne -- Część 3: Oznaczanie prędkości sedymentacji strefowej (ZSV)
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 14702-3:2019 [IDT]
ICS 13.030.20